GC-räcken

Gång- och cykelvägsräcken!

Dahlströms smider erbjuder ett komplett sortiment av sektionsräcken, spjälräcken och GC-räcken som är klassade i N2. Du kan även beställa specialanpassade GC-räcken för just Din entreprenad.

Vi är certifierade enligt SS-EN 1090-1, regelverket som gäller för tillverkning, montage och kontroll av bärande stål. Det innebär att Du som beställare tryggt kan beställa från oss!

Ytbehandlingen kan vara varmförzinkat våtlackat eller i pulverlackat utförande.

Kontakta oss för mer information.

 

Vill Du veta mer, kontakta oss på Dahlströms smide!
Kent Johansson, telnr 0760 388646, kent@dahlstromssmide.se
Lars Olsson, telnr 070 515 09 17, lars@dahlstromssmide.se
Magnus Andersson, telnr 0760 388648, magnus@dahlstromssmide.se