Vägräcken

Med hjälp av oss blir trafiken säkrare!

Vi arbetar efter Vägverkets standardritningar och vår långa yrkeserfarenhet gör att vi kan hjälpa våra kunder med bra lösningar ur kostnads- och säkerhetssynpunkt. Våra montörer är utbildade enligt de krav som Trafiksäkerhetsverket ställer för att göra trafikmiljön säkrare.

Montörerna på Dahlströms genomför reparationer och monteringar av alla typer av räcken. Vi underhåller också befintliga bro- och vägräcken och arbetar med helhetslösningar, vilket gör att våra kunder enbart behöver vända sig till en leverantör.